Outbound bellen

Outbound betekent dat de callagent het uitgaande telefoonverkeer verzorgt. Deze gesprekken kunnen informatief of commercieel van aard zijn. Er wordt bij dit soort projecten gebruik gemaakt van belbestanden die opgekocht kunnen worden bij verschillende bedrijven. Wat zeer belangrijk is bij een outbound gesprek is dat er wordt gekeken of er gelegen wordt gebeld, er is namelijk niets vervelender dan opdringerig overkomen bij de klant.

Verkoop

Bij outbound gesprekken is het vaak de bedoeling dat er bepaalde producten of diensten worden verkocht aan zowel nieuwe als bestaande klanten. Bij bestaande klanten is het vaak de bedoeling dat er andere abonnementen met meer mogelijkheden worden aangeboden of andere pakketten.

Service

Het kan ook zijn dat klanten op een internetsite hebben aangegeven benaderd te willen worden omdat ze meer informatie willen hebben over een bepaald product of dienst. Een outbound gesprek kan dan eerst servicegericht zijn maar uiteindelijk resulteren in een verkoop. Voorbeelden hiervan zijn aankruisvakjes op aanmeldformulieren, terugstuurbonnen in een informatiepakket of het geven van een telefoonnummer naar aanleiding van een vraaggesprek op straat of het invullen van een contactformulier op een website.